Показват се публикациите с етикет скенер за пръстови отпечатъци. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет скенер за пръстови отпечатъци. Показване на всички публикации

сряда, 2 септември 2015 г.

Надеждни ли са сензорите са пръстови отпечатъци при смартфоните


 Напоследък е характерно световно известните производители на мобилни телефони да ги оборудват със сензори за пръстови отпечатъци. По този начин се цели да се увеличи нивото на сигурност и до телефона да имат достъп само тези, които са негови официални притежатели. Дали обаче въпросните сензори в действителност са толкова надеждни, колкото претендират да бъдат? Наскоро в онлайн пространството се появи интересна новина, която хвърли доста светлина по този въпрос. Съгласно публикуваните съобщения, дори и сензорите не са в състояние да устоят на мощните хакерски атаки, в резултат на което се стига до пробив в сигурността и отмъкване на личните данни. Въпросът сега е да се намери бързо и адекватно решение на създалия се проблем.

На специално създадена за целта конференция, специалисти демонстрираха методите и начините, благодарение на които може да се осъществи пробив в почти всеки смартфон. От своя страна това веднага доведе до изплашване сред много от потребителите, защото те държат на съхранение данни от различен характер в телефона си в големи количества. Биометричните данни могат да бъдат откраднати от телефона посредством използваните от хакерите похвати. Добрата новина в случая е, че всички производители вече са информирали за тази потенциална заплаха и са ангажирали своите специалисти в разработването на протектор. Все пак това повече от ясно показва, че сензорите за пръстови отпечатъци далеч не са толкова надеждни, колкото се смяташе при тяхната начална поява. Какво ще се случи, ще узнаем със сигурност по-късно.

Oт: SmartPhones.bg

четвъртък, 2 октомври 2014 г.

Сигурни ли са скенерните пръстови отпечатъци при смартфоните?


  Все по-често обсъждана тема в медиите е сигурността на съхраняваните в смартфона дании. В тази връзка се появи новина, засягащи надеждността на скенерните пръстови отпечатъци и дали информацията от този скенер не може да се хакне и злонамерени хора да имат достъп до тази информация. Доколко те са сигурни обаче и дали оправдават очакванията, това винаги се тълкува различно от многобройните потребители по света. Технологиите при защита на смартфоните несъмнено стават все по-умни, но това кара потребителите да се предоверяват и така да попадат в измамната илюзия са стопроцентова сигурност. Основната причина за това се крие в обстоятелството, свързано с добавката на приложения за дактилоскопия към моделите през последните години на две от най-известните компании - Samsung и Apple. Ето как най-голямата възможна сигурност върху защитата на смартфона се получава посредством употребата на пръстов отпечатък от притежателя на устройството. На фона на огромната вероятност въведената парола да бъде хакната, в действителност пръстовите отпечатъци изглеждат много по-сигурни и надеждни. За съжаление обаче се оказа, че и тези отпечатъци не предлагат толкова голяма сигурност.

 Такова е мнението на американската медия New York Times независимо от факта, че биометричната информация за всеки човек е уникална по характер. Въпреки това обаче се вижда, че тя не може да предложи сигурност на сто процента. От медията изтъкват поне пет очевидни причини, с които подкрелят своята теза. Първата от тях се дължи на факта, че хората в своето ежедневие оставят пръстовите си отпечатъци навсякъде. В наши дни отпечатъците се считат от повечето експерти за обратното значени на думата тайна. Втората причина, поради която този метод за защита на данните в смартфона е ненадежден, е невъзможността отпечатъците да се сменят. Това обаче важи при паролите, които при хакване веднага могат да се променят. В случая с отпечатъците сдобиването с цифрово копие от тях прави възможна употребата им навсякъде, където се разчита на отпечатък за удостоверяване на самоличността. Третата причина е свързана с това, че много от скенерите позволяват безброй опити. Например приложението скенер за пръстови отпечатъци на Samsung дава възможност да се правят много оптити за идентификация, при това без изобщо да има опция телефонът да се изключи при погрешен опит.
Четвъртият фактор е използването на скенера от страна на най-различни приложения. Поради това се стига до логичното заключение, че една и съща информация ще се използва за идентификация в случаи на удостоверяване на самоличността при банкови приложения. Петата и последна причина, според която скенерните пръстови отпечатъци не защитават ефикасно смартфоните, се крие във вероятността биометричната информация да се открадне. Също като при паролите и друга чувствителна информация, и тази може да бъде хакната. Това е възможно най-вече предвид факта, че информацията се събира от софтуерно приложение. До момента от гиганта Епъл опровергават това, като твърдят, че образът“ на даден пръстов отпечатък само се анализира, а едва след това се стига и до неговото криптиране. Също така съгласно компанията той никога не се съхранява на някои от нейните сървъри или в облака, ето защо няма начин да бъде откраднат. Въпреки тезата на компанията, това не дава повод опасенията на потребителите от открадване на пръстовите отпечатъци да намалеят.